Kávová linka +420 312 312 077

Etiopie

Nadmořská výška: 1500-2200 m.n.m.
Úřední jazyk: Amharština
Sklizeň: listopad – únor
Roční produkce kávy: 6 600 000 pytlů
Běžné odrůdy: Arabica, původní domácí druhy
Průměrná velikost farmy: od 0,5ha až více než 10 000ha

 

Základní degustační profil kávy

Ethiopie je rodnou domovinou odrůdy Arabica a zrodilo se zde několik odrůd, které patří k těm nejrozmanitějším na naší planetě. Chuťový profil tak může znatelně kolísat, nicméně některé regiony produkují kávu s jasnou charakteristikou. Například Yirgacheffe je známa pro své nezaměnitelné jasmínové aroma, květinové a citrusové tóny. Káva z této oblasti, která se zpracovává naturální metodou (Etiopská lůžka) prokázala, že je výbornou alternativou k tradiční Harrar a Sidama. Chuťový profil Yirgacheffe je lehce čitelný, jednoduchý s lehkými tóny jahodového krému. Chuť Harrar/Sidama je naopak výraznější, divočejší a odlišuje ses jemnou borůvkovou linkou.

 

Oblasti pěstování kávy

Sidamo
Oblast se rozkládá v jižní části Etiopie a je vyhlášeným producentem skvělé kávy. Káva Sidamo nabízí citrónové tóny s aciditou blízkou kandovanému ovoci.

Yirgacheffe
Oblast, která je situována v centrální části jižní Etiopie v regionu Sidamo. Nevelká svou rozlohou, avšak proslulá kvalitou své kávy.

Harrar
Díky suchému a horkému pouštnímu podnebí, které je pro tuto oblast charakteristické, má zdejší káva jedinečnou a nanpodobitelnou chuť. Tato Arabicka je pěstována v oblasti Harrar, která se rozkládá ve východním pohoří.  Jedná se o jednu z nejstarších pěstovaných odrůd na světě. Káva se zpracovává promytou metodou a suší se na slunci. Jakmile je proces sušení dokončen, je káva předána k dalšímu zpracování, aby bylo dosaženo té nejlepší kvality.

Limu a Djimmah
V západní části Etiopie, v oblasti Limu a Djimmah jsou využívány dvě metody zpracování. Limu je obvyklejší promytá metoda zpracování kávy a Djimmah zase kávou s přírodním procesem zpracování.

Lekempti, Wellega a Gimbi
Chuťový profil kávy sklizené a zpracované v této oblastech, rozkládajících se v západní Etiopii, se výrazně liší od tradiční promyté kávy Yirgacheffe. Chuť je mnohem sladší s méně výraznou jemnou citrónovou aciditou doprovázenou tóny sladkých peckovic.

 

Metody zpracování kávy

Promytá a přírodní.

 

Obchodování s kávou

The ECX (Ethiopian Commodities Exchange) svou činnost zahájila v roce 2008 a jejím hlavním cílem je ochrana farmářů před tlakem trhu, který by mohla ohorzit životaschonost jejich podnikání a sičasně jejich živobytí. Hojnost surovin/plodin (Bumper crops) často vede k velkému poklesu cen a práce farmářů s kávovými plantážemi se v důsledku toho může rychle stát nerentabilní. ECX registruje komodity, včetně sezamu, fazolí, kukuřice, pšenice a hlavně kávy. Zajistí se tak rychlé platby zemědělcům, provázány jsou navíc všechny oblasti, které se na trhu s kávou podílejí včetně skladování, třídění, obchodování a transakcí. Důraz je kladen na informovanost farmářů, kteří mohou snadno díky vyhrazenýchm telefonním linkám získávat informace např. o cenách a místních předávacích místech.

Zde je obecné schéma, jak v Etiopii ECX pracuje/funguje:

  • Farmáří doručí plody svou sklizeň plodů k místnímu zpracovatelskému závodu. Některé tyto závody ocení extra kvalitu jejich úrody vyplacením prémií, některé nikoliv. Tato zařízení pak doručí „pergamen“ – meziprodukt – do sběrného skladu. Například v Yirgacheffe se takový sklad nachází v Dila.
  • Kávy zde získají štítek s oblastí původu a dále jsou odstupňovány na základě fyzikálních vlastností  i dle chuťového profilu. Vyšší kvalita kávy znamená vyšší výkupní cenu.
  • Vývozce pak kupuje kávu přes ECX a s největší pravděpodobností bude označena jako “Yirgacheffe: Konga” nebo “Sidama: Borena.” Když je obchod dokončen, káva je odeslána kupci (zpravidla vývozci v Etiopii).
  • Zatímco systém hlídá, aby byly platby uhrazeny včas, a optimalizuje problémy napříč dodavetelským řetězcem, zároveň znemožňuje jakoukouliv sledovatelnost původu kávy. To způsobuje komplikace na světových trzích, kde je původ kávy prvořadý.
  • Ačkoliv ECX neumožňuje sledovat původ kávy, družstva v Etiopii mají možnost svou kávu vyvážet i bez ECX. U takové kávy je pak možné vysledovat její původ a to až k samotnému farmáři. V Coffee Clubu se vždy snažíme vybírat kávy, kde je vysledovatelnost původu kávy možná.

 

Historie kávy v Etiopii

Etiopie je jedním z producentů nejlepší kávy na světě a je také rodnou domovinou kávy Arabica. Pravděpodobně je také poslední zemí, kde keře kávovníku dosud rostou divoce a o tom, jak byla káva objevena zde koluje mnoho legend. Jedna z nich vypráví příbeh pastevce, který si všiml neobvyklého chování své kozy poté, co okusovala plody neznámého stromu. Neváhal a pár těchto plodů odnesl do nedalekého kláštera, kde z nich mniši připravili čaj. Cítili se po něm plní energie a vydrželi vzhůru celou noc. Tento objev se začal velmi rychle šířit do ostatních kláštěrů a později se káva začala vyvážet do Egypta a Yemenu, později do dalších zemí.

 

Prohlédnout nabídku káv z Etiopie