Kávová linka +420 312 312 077

Kolumbie

Nadmořská výška: 800 -1900 m.n.m.
Úřední jazyk: Španělština
Sklizeň: březen - červen, září – prosinec
Roční produkce kávy: 11 000 000 pytlů
Běžné odrůdy: Typica, Bourbon, Caturra
Průměrná velikost farmy: 1,2ha
Celková rozloha s produkcí kávy: 32 375km2
Celková rozloha pozemků osázených kávovníky: 6 880km2
Počet farem: 669 000
Počet farmářů: 566 000

 

Základní degustační profil kávy

Kolumbijská káva je pověstná svými plnými a bohatými kávami s výraznou čokoládovou linkou, výjimečným aroma a skvělou aciditou. Území, kde se sklízí káva, se v Kolumbii dělí na mnoho regionů. Chuť kávy se tak může mírně lišit v závislosti na oblasti, kde byla vypěstována. V  chuti nechybí tóny tropického ovoce, vanilky, karamelu a čokolády, které jsou společným znakem kolumbijských káv. Acidita naopak napříč regiony směrem na sever získává na své intenzitě. Stejně tak tělo je plnější a samezovější.

 

Hlavní regiony pěstování kávy

Území Kolumbie půlí pohoří And, které se směrem k severu rozděluje na tři souběžné pásy. Káva se pěstuje napříč celým pohořím společně s izolovaným hornatým celkem pojmenovaným Santa Marta . Ten je situován na úplném severu Kolumbie, kde se nachází farmy řady domorodých kmenů a jejichž hospodaření lze označit jako ekologicky šetrné a přírodě blízké, s ohledem na principy trvale udržitelného rozvoje. Jejich káva díky tomu získala certifikát Fair Trade.

Mikroklima se napříč všemi třemi cípy andského pohoří mění. Většina kolumbijské kávy se sklízí ve dvou etapách: „principal“ a „mitaca“, která je zpravidla menší. Na severu země probíhá hlavní sklizeň v listopadu a mitaca od května do čerbna. Na jihu se kává sklízí přesně naopak; hlavní sklizeň probíhá od jara do června a mitaca pak v listopadu. Kávové plantáže se rozkládají v krajině, která z hlediska biologické diverzity patří k těm nejrozmanitějším na naší planetě.

Kolumbie je nádherná země s mimořádně laskavými a usměvavými lidmi. Káva, která se zde rodí, má plné tělo a bohatou chuť, výborně se hodí pro domácí přípravu. Některé mikroloty pěstované místními farmáři patří mezi ty nejlepší na světě.


Metody zpracování kávy

Všechny káva, která se v Kolumbii pěstuje, náleží k druhu Arabica. Tradičními odrůdami jsou Bourbon, Typica, and Caturra, a dwarf Bourbon. Kultivar Colombia byl vyšlechtěn organizací Cenicafe v roce 1982 jako varieta odolná onemocnění zvanému kávová rez. V nedávné době stejná společnost vyvinula kultivar Castilo, aby omezila následky napadení kávovníků tímto onemocněním, které v roce 2008 způsobilo prudký pokles produkce kávy – z 11 miliónů pytlů na 7 miliónů.  Obě tyto odrůdy bly získány křžením odrůdy Caturra a křížence Timor. Hybrid pojmenovaný Timor je tzv. mezidruhovým kížencem, který vznikl náhodným křížením rostlin Arabica a Robusta ve východním Timoru. Vykazuje některé vlastnosti obou druhů, mezi něž patří právě odolnost vůči kávové rzi (a některé chuťové charakteristiky) Robusty. Všimněte si, že kávy, které se kdysi ve své „genetické minulosti“ setkaly s hybridem Timor jsou v kávovém průmyslu dodnes/stále považovány za 100% Arabica kávu.

Většina kolumbijských farmářů používá zařízení pro mokré zpracování kávy. To se skládá ze stroje, který zbaví plody dužinaté slupky a fermentační nádrže. Důležitý je také zdroj vody, která je použita k promývání kávy. Sklizeň je na konci dne zpravidla zbavena slupek, přes noc probíhá fermentace a poté se vše rozprosře na terasách u farmy, kde probíhá sušení a také kontrola kvality.  Lůžka pro sušení jsou v dnešní době velmi oblíbeé a mnozí farmáři začinájí během jednotlivých fází zpracování experimentovat s odrůdami, fermentací i sušením ve snaze vytvořit tak kávu jedinečné kvality.

Kolumbijské kávy se svou chutí liší region od regionu zejména díky rozdílným klimatickým podmínkám a různě zvolenému procesu zpracování. Proto se například kávy z Pitalito mohou výrazně lišit od káv z Campo Alegre.


Historie kávy v Kolumbii

Kolumbii po mnoho let patřila první příčka mezi nejlepšími producenty promyté kávy na světě a druhým nevětším producentem hned po Brazílii.  V roce 2000 však Kolumbii předstihl Vietnam a v roce 2008 bohužel následoval další výrazný propad kvůli rozsáhlým škodám způsobeným rzí kávovou. Dnes už však tato kávová velmoc s produckcí přes 10 miliónů pytlů za rok opět figuruje v první pětici největších světových producentů.  Kolumbijští farmáři a místní obyvatelé vynikají také v denní spotřebě kávy; ta činí téměř 20% jejích roční produkce.

V Kolumbii se pěstování kávy věnuje přes 600 000 farem, většinu z nich spravují drobní statkáři a jejich rozloha zrpavidla nepřesahuje 5 akrů. Rozkládají se na svazích andského pohoří v nadmořské výšce 1200-2000 m.nm.

FNC

The National Federation of Coffee Growers, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia nevládní asociací , která sdružujeje 500 000 domácích pěstitelů kávy. FCN byla založena v roce 1927 s cílem vytvořit ve spolupráci s Juanem Valdezem, charismatickým a populárním mluvčím, Kolumbijské kávě jméno. FNC garantuje výkup zelené kávy od každého zemědělce, ale současně žádný farmář není nijak povinován svou kávu tímto způsobem prodat.

Svaz podporuje výzkum a vývoj v oblasti výroby kávy, kdy poskytuje dotace univerzitám a také výzkumným ústavům. Mají k dispozici agronomy, kteří pomáhají jednotlivým farmářům s produkcí plodin mezi které patří zejména káva, ovoce, fazole a ostatní zelenina. Tito  tzv. “technicos” s sebou přináší jasný signál, že FNC se rozšiřuje, což může být zároveň silný argument. 88% kolumbijských pěstitelů kávy vlastní farmy, které jsou rozlohou menší než 6 akrů. Je velmi běžné, že se často sdružují společně do drobných asociací za účelem spolupráce a komunikace s FCN. Svaz také monitoruje produkci, aby byla při exportu dodržena kvalita vyvážené kávy a byly splněny všechny standardy. Za tímto účelem jsou od každé kávy, které prochází přístavem,  odebírány vzorky, aby bylo jisté, že káva splňuje všechny standardy jako je čistota, velikost zrn aj. Všechny tyto služby jsou zpoplatněny částkou $.03 centů za unci.

 

Prohlédnout nabídku kávy z Kolumbie